Seura

Vilpas DanceSport

Uskomme, että liikunnan ja urheilun kansalaistoiminta on Suomen suurin lasten ja nuorten liike. Liikunta- ja urheilujärjestöjen ja seurojen toiminta on osa laajaa, yhdistysmuotoista vapaaehtoista liikuntatoimintaa, johon osallistuu yli miljoona suomalaista. Joka päivä urheilun parissa kohtaavat tuhannet lapset, nuoret ja aikuiset. Ilman kestävää arvopohjaa liikunta- ja urheilutoiminnan yhteiskunnallinen oikeutus on uhattuna. Liikunnan ja urheilun etiikka ja moraali rakentuvat arkipäivän kohtaamisissa, joissa erilaiset toimintatavat ja periaatteet törmäävät toisiinsa. Eettisyys ilmenee viime kädessä erilaisten yhteisöjen ja yksilöiden tapana toimia. Suomalaisen liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet ovat syntyneet tarpeesta koota yhdeksi kokonaisuudeksi perusteet hyvälle urheilutoiminnalle. Liikuntakulttuuri ilmenee moniarvoisesti lasten leikinomaisesta liikunnasta liiketoimintaperusteiseen ammattiurheiluun. Toiminnan eettisyyttä on tarkasteltava suhteessa toimintaympäristöön. Liikuntakulttuurin yhteinen arvopohja on tavoite, mutta samalla on tunnistettava liikunnan kentän toimijoiden erilaiset lähtökohdat. Eettisissä periaatteissa ei ole lueteltu ohjeita oikeasta ja väärästä toiminnasta. Niissä pyritään kuvailemaan periaatteita, joille hyvä toiminta voi perustua. Jokaisen liikunnassa ja urheilussa toimivan on aika ajoin syytä pohtia oman toimintansa arvopohjaa ja peilata sitä ympäröivään yhteiskuntaan.

Vilpas DanceSport Reilun pelin 4 kulmakiveä

1. Seurassamme jokaisella on mahdollisuus harrastaa iästä, sukupuolesta, uskonnosta tms. riippumatta.
2. Kannamme vastuun jokaisen lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Tämä näkyy valmennusmenetelmässä, Lasten kanssa mm. terveysnäkökulman esille tuonti tapahtuu tanssitunneilla, joissa puhumme tärkeistä aiheista mm. välipalan syönti, nukkuminen ja kiusaamisen ehkäisy.
3. Edistämme terveyttä ja hyvinvointia; Uskomme, että voimme urheiluseurana olla toteuttamassa osaltamme liikuntaseuran yhteiskuntavastuuta - luoda harrastusmahdollisuuksia, joiden kautta lapsen ja sittemmin nuoren ja aikuisen on helpompi pitää liikunnallisesta elämäntavasta kiinni. Olemme vastuussa ihmisten liikkumisesta, yhteisöllisyyden luomisesta, terveyden edistämisestä sekä urheiluelämyksien toteuttamisesta. Suomalaisella seuratoiminnalla ylipäätään on yli satavuotiaat perinteet kansakunnan yhteisen hyvinvoinnin rakentajana. Seuratoiminta on Suomen suurin kansanliike ja tarjoaa kaikkea edellä mainittua, niin myös meidän seuramme. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta liikettä, yhteisöllisyyttä, elämyksiä, terveyttä ja hyvinvointia. Liikunta ja urheilu tarjoavat juuri näitä asioita.

4. Seurassamme toimitaan rehellisesti ja oikeudenmukaisesti joka tilanteessa - avoimuutta kunnioittaen.

Jäsenyys

Vilpas DanceSportin jäsenhinta 30€. 
(sis. Suomen Tanssiurheiluliiton, Salon Vilppaan & Vilpas DanceSportin jäsenyys).

Jäsenmaksu maksetaan aina syyskauden yhteydessä. 

Jäsenedut:                                                                                                                                                                               

10% alennus Tanssipuodista 

Vikingline (Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenetu)
10 % alennus Tupurin majan vuokrasta
20 % alennus Salon Kukkakimppu, normaalihintaisista kukkatuotteista poislukien morsiussidonta ja kukkavälitykset (Helsingintie 5, 24100 Salo) - Saat jäsenkortin lähettämällä sähköpostia vilpasdancesport@gmail.com 

Hallitus

PROJEKTIKOORDINAATTORI

Markus Ranta

PUHEENJOHTAJA

Kari Mandelin

SIHTEERI & RAHASTONHOITAJA

Lauri Liusvaara

MUUT HALLITUKSEN JÄSENET

Jere Aalto, Riitta Ranta-Mandelin, Alisa Heino, Leena Liusvaara